Bank BPH powołał Radę Klientów Biznesowych w celu poznania opinii klientów…

Ogłoszenia kredyty
Bank BPH powołał Radę Klientów Biznesowych w celu poznania opinii klientów na temat proponowanej oferty produktowej, jakości oferowanych usług oraz – co niezwykle ważne – wzmacniać relacje klientów z bankiem. Rada Klientów Biznesowych jest kolejną inicjatywą banku potwierdzającą nową obietnicę marki Banku BPH: „Po prostu fair”.

W Radzie zasiada 50 przedsiębiorców współpracujących z Bankiem BPH, którzy reprezentują klientów z segmentu małych i średnich firm oraz korporacji. Zarząd Banku wraz z przedstawicielami linii biznesowych będzie spotykać się z członkami Rady co kwartał, aby wysłuchać ich opinii, a następnie lepiej dopasowywać swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców.
 
Pierwsze spotkanie Rady Klientów Biznesowych odbyło się 8 grudnia br. Przedstawiciele Banku BPH zaprezentowali Członkom Rady nową strategię pozycjonowania banku, ofertę faktoringu i nową ofertę kredytową. Zaprezentowane tematy wzbudziły duże zainteresowanie wśród Członków Rady i sprowokowały do dyskusji na temat finansowania przedsiębiorstw.
 
- Klienci przekazali nam dużo ciekawych i praktycznych uwag. Wszystkie opinie i wnioski Członków Rady dokładnie przeanalizujemy i rozważymy ich wykorzystanie, aby poprawić jakość naszych usług oraz tworzyć skuteczne rozwiązania dla firm. Chcemy, aby nasza oferta stała się maksymalnie jasna, przejrzysta i zgodna z oczekiwaniami przedsiębiorców – powiedział Grzegorz Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jednocześnie Przewodniczący Rady Klientów Biznesowych.
 
Podczas kolejnych spotkań bank podejmie dyskusję m.in. na temat: oferty depozytowej i połączonych z nią rozwiązań technologicznych, współpracy Banku BPH z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, wybranych elementów Taryfy Opłat i Prowizji, jakości obsługi Klientów Biznesowych oraz wszelkich innych kwestii zgłoszonych przez Przewodniczącego lub Członków Rady.
 
Cokwartalne posiedzenia Rady będą również znakomitą okazją do wzajemnego poznania się przedsiębiorców, wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem innowacyjnych firm, a także nawiązania współpracy biznesowej.

Źródło: Bank BPH