Citi Handlowy stanął na podium w rankingu Gwiazdy Bankowości w kategorii dochodowość i ef…

Kredyty pozabankowe  Citi Handlowy stanął na podium w rankingu Gwiazdy Bankowości w kategorii dochodowość i efektywność. Gala wręczenia nagród odbyła się 2 lipca w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Ta nagroda to dla nas szczególny powód do dumy. Szczególnie cieszy fakt, że na podium stajemy wokresie, któryjestsprawdzianem dla polskiej bankowości.Rok ubiegły postawił przed sektorem wiele wyzwań rynkowych i jak się okazało Citi Handlowy dobrze był na nie wszystkie przygotowany. Czas ten wykorzystaliśmy na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów i budowanie banku przyszłości-podkreślił Witold Zieliński, wiceprezes zarządu Citi Handlowy odbierając nagrodę.
 
Galę Gwiazd Bankowości otworzył Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka oraz redaktor naczelna Dziennika Gazeta Prawna Jadwiga Sztabińska.
 
Nagroda Dziennika Gazety Prawnej przyznawana wspólnie z firmą doradczą PwC wyłoniła najlepsze banki 2014 roku. Instytucje finansowe wyróżniono w pięciu kategoriach – tempo rozwoju; struktura biznesu; dochodowość i efektywność; Innowacyjność oraz całokształt działalności. Ranking przygotowano na podstawie analizy danych pochodzących ze sprawozdań finansowych.

Źródło: Citi Handlowy

9 marca 2013 roku przypadł termin zapadalności dwóch wyjątkowo zyskownych prod…

Dam pożyczkę 9 marca 2011 roku przypadł termin zapadalności dwóch wyjątkowo zyskownych produktów strukturyzowanych: „Szybki Kurs na Zysk”  (subskrypcja 1 oraz „ Kurs na Zysk (subskrypcja 2. 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie konstrukcji produktu inwestycyjnego oraz korzystnej sytuacji ekonomicznej, Klienci Noble Banku i Open Finance, który wybrali te właśnie produkty, mogą cieszyć się ponadprzeciętnym zyskiem w wysokości 60,08% (SKnZ 1 i 31,39% (KnZ 2. Zysk ten zwolniony był z podatku od zysków kapitałowych ze względu na formę prawną produktu.  
 
„Sukces, jakim niewątpliwie są wyniki zakończonych produktów to rezultat przemyślanej strategii  
w tworzeniu produktów inwestycyjnych, jaką od wielu lat kierują się zarówno Open Finance jak i Noble Bank. Bardzo szeroka paleta produktowa pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, a dostęp do wielu rynków daje możliwość na osiągniecie ponadprzeciętnych zysków z ochroną kapitału” – mówi Przemysław Guberow, Dyrektor Zarządzający Obszarem Zarządzania Produktem Getin Noble Bank S.A. 
 
Produkty strukturyzowane z ochroną kapitału cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród Klientów Noble Bank, jak również Open Finance. Stanowią one bardzo korzystną alternatywę zarówno dla lokat, jak i obarczonych wysokim ryzykiem, tradycyjnych produktów inwestycyjnych. Zakończone 9 marca br. dwie subskrypcje oferowanych przez Noble Bank produktów strukturyzowanych przyniosły Klientom ponadprzeciętne zyski, przez co pozytywnie wyróżniły się na tle rynku. Według raportu portalu Structus.pl tylko 23,89% zakończonych w 2010 roku subskrypcji produktów strukturyzowanych przyniosło zysk na poziomie ponad 10%.  
 
 „Szybki Kurs na Zysk” i „Kurs na Zysk” to dwuletnie produkty strukturyzowane, z ochroną kapitału, dostępne wyłącznie dla Klientów Noble Bank i Open Finance. Oba produkty powstały we współpracy  
z Grupą TU Europa, liderem polskiego rynku bankassurance. „Szybki Kurs na Zysk” to produkt przeznaczony dla bardziej agresywnych inwestorów, oferujący 80% ochrony kapitału. W zamian Klienci otrzymują gwarancję współczynnika partycypacji na poziomie 88%. Zaletą produktu jest także jego forma prawna (polisa na życie i dożycie, dzięki której Klienci nie są zobowiązani do płacenia podatku od inwestycji kapitałowych. „Kurs na Zysk” zakłada wzrost indeksu WIG20 i pozwala Klientom na  
 

czerpanie korzyści z poprawy koniunktury polskiej gospodarki. Konstrukcja produktu daje Klientom 100% ochronę zainwestowanego kapitału oraz pozwala na nie płacenie tzw. podatku Belki. 20 lutego br. zakończyła się pierwsza subskrypcja „Kurs na Zysk”, która przyniosła klientom 33,69% zysku, co można porównać z zyskiem z opodatkowanej inwestycji na poziomie 41,59%.  
 
W najbliższych tygodniach zakończą się kolejne subskrypcie produktów strukturyzowanych „Kurs na Zysk” i „Szybki Kurs na Zysk”, których wyniki będą zbliżone do zakończonych już edycji.  

Źródło: Getin Noble Bank