31 grudnia 2012 roku została sfinalizowana fuzja prawna Rafeisen Bank Polska S.A. i Polban…

Pożyczki prywatne 31 grudnia 2012 roku została sfinalizowana fuzja prawna Rafeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. Cały majątek Polbank EFG został przeniesiony na Rafeisen Bank Polska. Bank będzie działał na rynku pod marką handlową Rafeisen Polbank, która odzwierciedla wyjątkową reputację marki Rafeisen w skali międzynarodowej i wysoką rozpoznawalność Polbanku na rynku lokalnym. Połączenie to stanowi solidną bazę do rozwijania zdywersyfikowanego biznesu m.in. dzięki silnej pozycji Polbanku w segmencie detalicznym oraz mocnej pozycji Rafeisena w bankowości korporacyjnej i sektorze MSP.

sas(42546;
 
Prezesem Zarządu Banku został Piotr Czarnecki, dotychczasowy Prezes Zarządu Rafeisen Bank Polska, natomiast Kazimierz Stańczak, który do tej pory zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polbank EFG, został Pierwszym Wiceprezesem. Bank będzie obsługiwał ok. 900 tys. klientów przez sieć niemal 400 placówek.

 
Klienci banku powstałego w wyniku połączenia nie będą musieli zawierać nowych umów, ani ich aneksować. W przypadku dotychczasowych klientów Rafeisena od strony formalno-prawnej nie zachodzą żadne zmiany. Jeśli natomiast chodzi o klientów Polbank EFG, to Rafeisen Bank Polska jest pełnym sukcesorem praw i obowiązków Polbank EFG, w tym także zawartych już umów z klientami.

 
Fuzja prawna Rafeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. jest kolejnym etapem integracji obu instytucji, która została zapoczątkowana w 2011 roku wraz z decyzją austriackiego Rafeisen Bank International o zakupie udziałów w Polbanku od ówczesnego właściciela – greckiego Eurobank Ergasias S.A. Transakcję zakupu sfinalizowano 30 kwietnia 2012 r. W jej wyniku Rafeisen Bank Polska S.A. stał się właścicielem 100% udziałów w Polbank EFG S.A. 4 grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na fuzję obu banków. Decyzja nadzoru umożliwiła podjęcie kolejnych działań, zmierzających do pełnego zintegrowania obu instytucji. Fuzja operacyjna powinna zakończyć się w I połowie 2014 r.

Źródło: Rafeisen Polbank

Darmowa pożyczka