W III kwartale br. Grupa Getin Noble Bank wypracowała 115 mln PLN znormalizowanego zysk…

Pożyczka krótkoterminowa

W III kwartale br. Grupa Getin Noble Bank wypracowała 115 mln PLN znormalizowanego zysku netto. Zaraportowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniający jednorazowe dotworzenie odpisów w wysokości 44 mln PLN wyniósł 79 mln PLN. Na koniec września br. suma bilansowa Getin Noble Banku osiągnęła poziom 67,2 mld PLN, co oznacza 4,1% wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Wypracowany w trzecim kwartale br. zysk netto z wyłączeniem jednorazowego dotworzenia dodatkowych odpisów w wysokości 115 mln PLN, świadczy o dobrej kondycji Banku i stałej powtarzalności prowadzonego biznesu opartego o bankowość relacyjną – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. Od początku roku prowadzimy skuteczne działania w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego Banku. Obecnie skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosi 9,5%, a współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,1%- dodaje.

 

2014 rok to dalsze, intensywne działania zmierzające do budowy bankowości relacyjnej opartej o założenia Getin UP. Wśród wdrożonych rozwiązań znalazł się m.in. Pakiet Korzyści Mój Bank. Zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost aktywności Klientów korzystających z ROR i tym samym na pozytywne efekty biznesowej. W ciągu dwóch lat liczba transakcji kartami płatniczymi wzrosła ponad sześciokrotnie, a ich wartość czterokrotnie. Na koniec września Bank obsługiwał ponad 2,5 mln klientów.

 

Realizowane działania związane m.in. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego po trzech kwartałach
o 16,5 % (r/r do 1,1 mld PLN. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnął poziom 334,0 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 7,3% r/r. Na koniec września 2014 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wyniosło 48,6 mld PLN, a saldo depozytów 53,3 mld PLN.

 

W ciągu trzech kwartałów Bank odnotował 64% wzrost średniomiesięcznej sprzedaży kredytów wysokomarżowych (innych niż hipotecznych w stosunku do średniomiesięcznej sprzedaży w 2011 roku. W tym samym czasie średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 86%. Jest to zgodne z działaniami zmierzającymi do zwiększenia ROE, który na koniec III kwartału wynosił 9,7% i był o 2.1 p.p. wyższy w ujęciu rok do roku.

Na koniec września z oferty Banku korzystało ponad 140 tys. Klientów firmowych, co oznacza 11% wzrost w ujęciu rok do roku. Sprzedaż kredytów korporacyjnych oraz MSP wyniosła blisko 0,5 mld PLN, co stanowi 21% całości sprzedaży kredytowej zrealizowanej przez Bank w III kwartale. Spółka rozwija również ofertę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. W okresie od stycznia do września dynamika salda kredytów dla JST wyniosła 23%.

 

Getin Noble Bank stale utrzymuje pozycję lidera rynku finansowania pojazdów. W 3 kwartale 2014 r. wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 326 mln PLN. Grupa aktywnie działa również w segmencie leasingu. W ciągu trzech kwartałów br. wartość wyleasingowanego mienia wzrosła o 56% (r/r i osiągnęła poziom 1,9 mld PLN.

Od początku roku wartość nominalna sprzedanych kredytów nieregularnych osiągnęła poziom ponad 1,1 mld PLN. Natomiast wartość wierzytelności brutto nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne przekroczyła 1,9 mld PLN. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych. Wartość odpisów aktualizacyjnych na koniec września br. osiągnęła poziom 544,4 mln PLN.

Źródło: Getin Noble Bank

Kalkulator kredytu hipotecznego

Comments are closed.