W I kwartale 2012 roku Rafeisen Bank Polska zanotował kolejny wzrost…

Kredyty porównanie

W I kwartale 2012 roku Rafeisen Bank Polska zanotował kolejny wzrost wyniku finansowego. Zysk netto zwiększył się o 19,8% do 95,6 mln zł, a zysk brutto o 19,7% do 118,7 mln zł. Bank powiększał dochody z działalności podstawowej, zwłaszcza kredytowej.

Dodatkowo lepsza sytuacja finansowa klientów spowodowała, że w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku mniejsze były odpisy na utratę wartości aktywów. Kwota utworzonych rezerw była niższa o 46% i wyniosła 22,7 mln zł. Wynik na działalności bankowej zwiększył się o 2,5% do 311,4 mln zł. Tempo wzrostu kosztów działania było zbliżone do dynamiki inflacji w tym okresie i wyniosło 4,4%.

– W minionym kwartale popyt na kredyt rósł nieco wolniej niż w ubiegłym roku. Największe zapotrzebowanie zgłaszały firmy z sektora MSP, korzystające z finansowania obrotowego. Wraz z rozwojem akcji kredytowej umacnialiśmy pozycję płynnościową, pozyskując, zwłaszcza od klientów indywidualnych, depozyty. Cały czas pilnujemy strony kosztowej, podnosząc efektywność biznesu – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Rafeisen Bank Polska.

W okresie od stycznia do marca bank podtrzymał wysoką roczną dynamikę gromadzenia środków od klientów z poprzednich kwartałów. Portfel depozytów wzrósł o 30,3% r/r do 19,0 mld zł. Dzięki temu utrzymana została bezpieczna struktura finansowania działalności, gdyż wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął poziom 93,7%. Wartość portfela kredytowego banku powiększyła się o 13,9% w skali roku do 17,8 mld zł. Suma bilansowa wzrosła do 27,2 mld zł, czyli o 20,7% wobec końca marca 2011 r.

Współczynnik wypłacalności na koniec marca 2012 r. bank utrzymywał na bezpiecznym poziomie 11,8%. W skali roku fundusze własne banku zwiększyły się o 14,6% do 2,88 mld zł, a kapitał zakładowy o 2,6% do 1,25 mld zł. Poprawie uległa dochodowość i efektywność Rafeisen Bank Polska, tak w porównaniu z końcem marca 2011 r. jak i końcem grudnia 2011 r. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE przed opodatkowaniem wyniósł 16,5% (wobec 15,8% przed rokiem i 15,0% na koniec 2011 r., a ROE netto 13,3% (odpowiednio 12,7% i 11,9%. Relacja kosztów do dochodów wyniosła 54,2% – poprawiła się wobec końca 2011 r. o 2,3 pkt proc., ale była gorsza w relacji do wyniku z końca marca 2011 r. o 1,3 pkt proc.

Rafeisen Bank Polska pozostaje liderem na krajowym rynku faktoringu z ponad 20% udziałem. Od stycznia do marca bank skupił wierzytelności na kwotę 3,96 mld zł, co oznacza zwyżkę o 15% w skali roku. Zaledwie sześć lat temu taką wartość miały całoroczne obroty faktoringowe banku.

W I kwartale Rafeisen Bank Polska, jako pierwszy bank na rynku, zaoferował aplikację bankowości mobilnej na nowatorski system operacyjny Windows Phone. Od końca lutego użytkownicy platformy transakcyjnej R-Dealer mogą korzystać z jej mobilnej wersji dostępnej w ramach Mobilnego Banku i na atrakcyjnych warunkach wymieniać waluty przez komórkę.

Źródło: Rafeisen Bank Polska

Pożyczka bez zaświadczeń

Comments are closed.