Dnia 9 września roku Idea Leasing – spółka należąca do Grupy Idea Bank, nabyła na mocy…

zlecenia remontowe

Dnia 9 września roku Idea Leasing – spółka należąca do Grupy Idea Bank, nabyła na mocy umowy zawartej z Getin Holding S.A. 100% akcji VB Leasing Polska S.A. Przejęcie tak ważnego gracza w segmencie leasingu pojazdów ciężkich w Polsce jest znaczącym wzmocnieniem pozycji Grupy Idea Bank w segmencie usług leasingowych i kolejnym etapem budowy kompleksowej oferty dla przedsiębiorców w ramach Idea Banku.

Leasing jest jedną z najpopularniejszych obecnie form finansowania rozwoju małych
i średnich firm. Znaczące wzmocnienie potencjału Grupy właśnie w tym segmencie rynku, powinno pozwolić nam jeszcze lepiej dostosować ofertę do oczekiwań przedsiębiorców – powiedział Jarosław Augustyniak, Prezes Zarządu Idea Banku. Rozwijając Grupę Idea Banku kładziemy duży nacisk na komplementarność kompetencji poszczególnych spółek oraz możliwość wykorzystania efektu synergii w bieżącej działalności biznesowej. W przyszłości planujemy formalne połączenie VB Leasing Polska z Idea Leasing, co powinno pozwolić nam na pełne wykorzystanie korzyści płynących z transakcji. Zgodnie z naszymi obecnymi założeniami, pierwsze efekty synergii powinny być widoczne w wynikach po IV kwartale 2014 roku – dodaje.

 

W ramach grup kapitałowych, których głównym akcjonariuszem jest dr Leszek Czarnecki, funkcjonują obecnie trzy polskie spółki leasingowe: Getin Leasing, Idea Leasing oraz VB Leasing Polska. Na koniec pierwszego półrocza br. łączna wartość środków oddanych
w leasing przez te podmioty przekroczyła 2,34 mld PLN, co czyni je łącznie zdecydowanym liderem rynku leasingowego w Polsce.

 

VB Leasing Polska jest liderem rynku leasingowego w segmencie transportu ciężkiego. Spółka plasuje się również wśród 10 największych firm branży. W ciągu 6 miesięcy 2014 roku VB Leasing Polska wyleasingował mienie o łącznej wartości 823 mln PLN. W pierwszym półroczu br. spółka wypracowała zysk netto na poziomie 86,3 mln PLN. Na koniec czerwca 2014 roku wartość jej zakumulowanych kapitałów wyniosła 240,5 mln PLN. VB Leasing Polska dysponuje siecią 13 oddziałów i 3 filii oraz siecią przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju.

Oferta Idea Leasing skierowana jest do mikro, małych i średnich firm.

 

Spółka, jako jeden  z niewielu podmiotów na polskim rynku dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań leasingowych, dostępnych również dla firm o krótkim stażu działalności, czyli tzw. start-upów. Sprawia to, że jej oferta cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, rozpoczynających swoją działalność. Na koniec czerwca br. wartość wyleasingowanego przez Idea Leasing mienia wyniosła 242 mln PLN.

 

Obecnie Idea Bank, Getin Holding oraz pozostali akcjonariusze Idea Banku analizują uważnie różne możliwości strategiczne w celu wsparcia dalszego wzrostu i rozwoju Idea Banku, w tym pierwszą ofertę publiczną akcji Idea Banku.

zlecenia remontowe

Comments are closed.